Kodeks Karny

Prawo karne – ogólne zasady

Kodeks Karny Kodeks Karny jest aktem normatywnym rangi ustawowej stanowiącym o warunkach odpowiedzialności karnej za przestępstwa. Art. 7 k.k. definiuje czym jest przestępstwo. Otóż w polskim systemie karnym mamy dwa rodzaje przestępstw: zbrodnie – którymi są czyny zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 3 albo karą surowszą, np. karą 25 lat pozbawienia wolności, czy karą […]

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Jeśli w naszym życiu stanęliśmy w trudnym punkcie, jakim jest decyzja o rozwodzie i zdecydowaliśmy się nie wnosić o winie współmałżonka, kolejnym krokiem będzie napisanie pozwu. W takiej sytuacji będzie to pozew o rozwód za porozumieniem stron. Jednak, by sąd go nie oddalił i rozwiązał małżeństwo, należy zastosować odpowiednie uzasadnienie. Pisanie pozwu można zlecić prawnikowi. […]

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Chodź nikomu tego nie życzymy, w życiu każdego z nas taka sytuacja może się pojawić. Mianowicie chodzi o rozwód. Warto wiedzieć coś więcej o dokumentach, jakie musimy złożyć w tej sprawie. W tym artykule omówimy tylko jedną z opcji – zajmiemy się pozwem o rozwód bez orzekania o winie wraz z uzasadnieniem. Jak napisać dobry pozew […]

Pozew o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów

Rozwód jest zawsze, dla każdego człowieka, sprawą trudną, bolesną i stresującą. Jeżeli osoba decyduje się na takie rozwiązanie, to zazwyczaj doprowadziło do tego coś poważnego – zdrada, przemoc, uzależnienie małżonka od używek czy znaczące nadużycie zaufania. Jednakże, jednym z najbardziej popularnych uzasadnień występowania o udzielenie rozwodu jest niezgodność charakterów. Poniżej przedstawiona zostało jak należy rozumieć […]

Jak napisać pozew o rozwód?

Życie pisze nam różne scenariusze. Nie zawsze nasze marzenia idą w parze z naszym szczęściem. Na początku wydaje się nam, że znaleźliśmy drugą połówkę i nic nie stanie nam już na drodze do szczęścia. Niestety z czasem mogą pojawić się problemy, rozbieżności, które spowodują chęć rozstania z partnerem. Jednak po zawarciu małżeństwa konieczne jest jego […]

Jak złożyć pozew o rozwód?

Życie pisze różne scenariusze i czasem małżeństwo rozpada się, pomimo złożenia obietnicy dochowania wierności i miłości aż do śmierci. Procedura składania pozwu o rozwód nie jest tak skomplikowana, jakby się mogło wydawać. Po napisaniu pozwu adwokat składa go w wydziale cywilnym sądu okręgowego, a o samym rozwodzie orzeknie sąd.   Podstawowe informacje Wystąpienie o rozwód […]

Pozew o rozwód – wzory pozwów

Pozew o rozwód — wzory pozwów Wzór pozwu o rozwód w dużej mierze uzależniony jest od tego, czy rozwód ma być bez orzekania o winie, czy też z żądaniem ustalenia winy. Wśród dodatkowych elementów warunkujących wzór należy wymienić: ustalenie praw rodzicielskich; ustalenie opieki nad dziećmi; zasądzenie alimentów na żonę i dziecko; zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych; orzeczenie […]