Jak napisać pozew o rozwód?

RozwódŻycie pisze nam różne scenariusze. Nie zawsze nasze marzenia idą w parze z naszym szczęściem. Na początku wydaje się nam, że znaleźliśmy drugą połówkę i nic nie stanie nam już na drodze do szczęścia. Niestety z czasem mogą pojawić się problemy, rozbieżności, które spowodują chęć rozstania z partnerem. Jednak po zawarciu małżeństwa konieczne jest jego rozwiązanie, które będzie także ważne w świetle prawa. Zaczyna się wtedy poszukiwanie co zrobić, jak to zrobić, u którego prawnika i w jakich terminach.

 

Pierwszy krok do rozwodu

Pierwszym krokiem do odzyskania wolności jest napisanie pozwu o rozwód. Należy spokojnie przemyśleć na jakiej podstawie będzie żądany rozwód, jakie są na to dowody oraz czy chcemy rozwód z orzekaniem o winie lub bez. Pozew o rozwód powinien przede wszystkim określać o co się wnosi(o rozwód), następnie podaje się argumenty, które przekonają sąd do naszego żądania. Kolejnym krokiem jest złożenie pozwu do sądu okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania.W takim pozwie muszą być umieszczone dane powoda(czyli osoby składającej pozew) takie jak imię, nazwisko, adres i numer pesel oraz dane pozwanego(czyli osobie przeciw której składa się pozew) i są to imię, nazwisko i adres.

W przypadku posiadania innego adresu zamieszkania niż adres zameldowania należy podać ten, pod którym aktualnie się mieszka. Jest to ważne, gdyż pod ten adres sąd będzie wysyłał korespondencję, a brak jej odbioru może przynieść przykre konsekwencje. Czy pozew i sprawa będą skomplikowane zależy od kilku czynników takich jak konieczność podziału władzy rodzicielskiej czy zgoda współmałżonka i stosunki z nim. W takiej sytuacji można w pozwie zawrzeć wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (tylko z winy pozwanego/powódki, ewentualnie z winy obu stron lub bez orzekania o winie) oraz wniosek o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania.

Dokumenty potrzebne do rozwodu

Oczywiście w pozwie o rozwód można także w uzasadnionych przypadkach zawrzeć wniosek o alimenty na swoją(powoda) rzecz i należy wtedy podać żądaną kwotę. Dodatkowo do pozwu o rozwód można dołączyć prośbę o zwolnienie od kosztów sądowych, o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania na Twoją rzecz, o wydanie postanowienia zabezpieczającego. Natomiast w przypadku władzy rodzicielskiej można wnioskować o : powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów czy uregulowanie kontaktów.

Nie można zapomnieć o własnoręcznym podpisie pozwu o rozwód. Ponadto należy wymienić załączniki (czyli dokumenty wymienione w pozwie), zapłacić 600zł na rachunek bankowy sądu, złożyć pozew o rozwód w dwóch egzemplarzach.

W pozwie o rozwód opisać należy dokładnie kiedy zawarłeś związek małżeński, a kiedy doszło do rozkładu tego związku. Należy wymienić fakty, które pozostają w związku z rozkładem pożycia małżeńskiego, wymienić świadków znających tą sytuację lub istotne dokumenty, a jeżeli już wcześniej toczyły się sprawy między małżonkami należy podać ich sygnaturę akt. Warto pamiętać, że przy sprawach rozwodowych można skorzystać z profesjonalnej pomocy radców prawnych i adwokatów.