Pozew o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów

Niezgodnosc cahrakterow powodem rozwoduRozwód jest zawsze, dla każdego człowieka, sprawą trudną, bolesną i stresującą. Jeżeli osoba decyduje się na takie rozwiązanie, to zazwyczaj doprowadziło do tego coś poważnego – zdrada, przemoc, uzależnienie małżonka od używek czy znaczące nadużycie zaufania. Jednakże, jednym z najbardziej popularnych uzasadnień występowania o udzielenie rozwodu jest niezgodność charakterów. Poniżej przedstawiona zostało jak należy rozumieć to pojecie oraz w jakich przypadkach może być ono podstawą do udzielenia rozwodu.

Polskie prawo mówi, że podstawą do rozwiązania związku małżeńskiego może być rozerwanie trzech kluczowych aspektów: więzi gospodarczej, fizycznej albo uczuciowej. Co ważne, aby uzyskać rozwód należy udowodnić, że owe więzi zerwane zostały w sposób trwały i zupełny. Jest to szczególnie istotne, aby potwierdzić, że te procesy nie są tylko stanem przejściowym, bowiem żaden sędzia nie ogłosi rozwodu, gdy zauważone zostaną przesłanki, które mogą doprowadzić do pogodzenia się małżonków. Najlepiej żeby przed sądem w prawie o rozwód adwokat, posiadał wieloletnie doświadczenie w takich sprawach.

 

Czy niezgodność charakterów może być podstawą do rozwodu?

Wniosek o udzielenie rozwodu może zostać złożony zarówno przez jednego albo oboje z małżonków. Niezależnie od konkretnego powodu wnoszenia takiej sprawy, musi on zostać dokładnie opisany i udowodniony. Żeby mieć pewność, że pozew został napisany poprawnie możemy jego sporządzenie zlecić prawnikowi. Zdarzają się takie sytuacje, w których żaden z małżonków nie żywi do siebie wielkiej urazy, nie przeszedł przez okrutne i poniżające sytuacje oraz nie została wyrządzona mu okropna krzywda, a jednak decyduje się na rozwód. Wtedy za najczęstszą z przyczyn uznawana jest niezgodność charakterów, którą można rozumieć jako odmienne podejście do życia, różnice w światopoglądzie, różnice religijne, w wieku małżonków, w wykształceniu, które mogą wpływać na klarowanie się różnych spojrzeń na świat, co w konsekwencji generuje niezgodność i rozpad pożycia małżeńskiego. Innym aspektem kryjącym się pod tą definicją jest różnica w wyznaczanych sobie i partnerowi celach, co może doprowadzić do trwałej niezgody.

Ważne jest jednak to, aby owe różnice w podejściu do życia, dotyczyły kluczowych aspektów życiowych, które znacząco wpływają na jakość życia małżeńskiego. Nawet z logicznego punktu widzenia ciężko jest znaleźć dwie osoby, które mają identyczne poglądy oraz w żadnej kwestii się nie różnią podejściem. Powyżej przytoczone zostało orzeczenie Sądu Najwyższego, jednak w rzeczywistości niezgodność charakterów zazwyczaj łączy się z kłótniami, niemożliwością dojścia do kompromisów czy po prostu braku uczucia oraz zauważenia pewnych kwestii, których wcześniej nie widziało się w charakterze męża czy żony. Powołanie się na takie powody złożenia pisma o rozwód znacząco przyspiesza cały proces, zwłaszcza jeżeli wybiera się rozwód bez orzekania o winie.

Niezgodność charakterów można więc uznać za podstawę do udzielenia rozwodu, jednak występuje warunek konieczny co do udowodnienia, że zostały zerwane 3 więzi małżeńskie, które zostały wymienione wcześniej. Należy jednak pamiętać, że niezgodność charakterologiczna musi zostać udokumentowana i szczegółowo wyjaśniona, ponieważ lakoniczne uzasadnienia mogą okazać się niewystarczającym powodem do rozwiązania małżeństwa.