Prawo Cywilne – Adwokat Kraków

Adwokat do prawa cywilnego

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługi w zakresie prawa cywilnego oraz rodzinnego zarówno na terenie Krakowa, jak i poza nim. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela  porad prawnych z dziedziny prawa cywilnego  w dni wolne od pracy, zarówno w lokalu kancelarii w Krakowie, jak też  w innym wybranym przez klienta miejscu przy zapewnieniu dyskrecji oraz swobody wypowiedzi. Zakres usług:
  • reprezentowanie klienta w sprawach dotyczących nieruchomości (m.in. spraw związanych z zasiedzeniem, ustaleniem stanu prawnego nieruchomości gruntowej lub lokalowej, z naruszeniem posiadania oraz ochroną własności,
  • reprezentowanie w sprawach dot. ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego (m.in. spraw dot. służebności gruntowych lub osobistych, hipoteki, użytkowania, zastawu, )
  • reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie lub dot. bezpodstawnego wzbogacenia,
  • reprezentowanie w sprawach dot. zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej,
  • sporządzanie umów z zakresu prawa cywilnego,
  • reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia ustawowego,
  • reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia testamentowego,
  • reprezentowanie w sprawach dot. zachowku, zapisu oraz działu spadku,
  • Udzielanie porad prawnych w/w zakresie.
W myśl łacińskich paremii:  iude datae lege sine fortior omnia posset (po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego),  ius civile vigilantibus scriptum est (prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych) oraz pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), adwokat podejmuje starania mające na celu rozwijania znajomości prawa cywilnego wśród mieszkańców Krakowa (porady prawne pro bono).

Twój adwokat Kraków Grażyna Zemanek od spraw cywilnych

Specjalizuję się w prawie cywilnym, oferując profesjonalną pomoc i doradztwo w szerokim zakresie spraw. Prawo cywilne, będące jednym z podstawowych działów prawa, reguluje relacje między osobami fizycznymi oraz prawnymi, dotyczące m.in. własności, zobowiązań, czy praw rodzinnych. Moja praktyka obejmuje szeroki wachlarz usług prawnych, skierowanych do Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zajmuję się między innymi sporządzaniem i analizą umów cywilnoprawnych, reprezentacją w sporach sądowych, doradztwem w zakresie praw majątkowych, w tym w sprawach dotyczących nieruchomości, dziedziczenia, czy zobowiązań. W szczególności specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwodów, alimentów, podziału majątku wspólnego, a także w sprawach opiekuńczych i władzy rodzicielskiej. Moje doświadczenie pozwala na skuteczne reprezentowanie Klientów w trudnych i emocjonalnych sprawach rodzinnych, zawsze z należytą troską o ich interesy i dobro. Ponadto, oferuję pomoc w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia, zarówno w przypadkach szkód osobowych, jak i majątkowych. Reprezentuję Klientów w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych, dążąc do uzyskania dla nich jak najlepszych warunków ugody lub wyroku.

Twój adwokat Kraków Grażyna Zemanek od spraw cywilnych

Specjalizuję się w prawie cywilnym, oferując profesjonalną pomoc i doradztwo w szerokim zakresie spraw. Prawo cywilne, będące jednym z podstawowych działów prawa, reguluje relacje między osobami fizycznymi oraz prawnymi, dotyczące m.in. własności, zobowiązań, czy praw rodzinnych. Moja praktyka obejmuje szeroki wachlarz usług prawnych, skierowanych do Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zajmuję się między innymi sporządzaniem i analizą umów cywilnoprawnych, reprezentacją w sporach sądowych, doradztwem w zakresie praw majątkowych, w tym w sprawach dotyczących nieruchomości, dziedziczenia, czy zobowiązań. W szczególności specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwodów, alimentów, podziału majątku wspólnego, a także w sprawach opiekuńczych i władzy rodzicielskiej. Moje doświadczenie pozwala na skuteczne reprezentowanie Klientów w trudnych i emocjonalnych sprawach rodzinnych, zawsze z należytą troską o ich interesy i dobro. Ponadto, oferuję pomoc w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia, zarówno w przypadkach szkód osobowych, jak i majątkowych. Reprezentuję Klientów w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych, dążąc do uzyskania dla nich jak najlepszych warunków ugody lub wyroku.