Prawo Karne – Adwokat Kraków

Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego i wykroczeń. Reprezentujemy Klientów w sprawach karno-gospodarczych, karno-skarbowych i dotyczących wypadków drogowych. Zapewniamy wsparcie na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed prokuraturą i policją, podczas analizy dowodów oraz na etapie postępowania sądowego. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy pisma procesowe wnioski, zażalenia, kasacje i inne dokumenty. Świadczymy kompleksową pomoc od momentu zatrzymania aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Biegła znajomość prawa karnego, merytoryczne przygotowanie, wieloletnie doświadczenie oraz znajomość praktyk sądowych sprawia, że jako adwokat mam na swoim koncie wiele wygranych spraw. Nie ma dwóch takich samych przypadków, dlatego zapewniamy indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w sprawę. Duży nacisk kładziemy na zachowanie pełnej poufności, możesz być pewny, że powierzone nam informacje będą w pełni bezpieczne.

Sprawy karne zakres usług:

 • obrona osoby podejrzanej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przed sądem I instancji,
 • obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • obrona osoby obwinionej o wykroczenie w postępowaniu przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach z zakresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kary odroczonej, warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zatarcia skazania, kary łącznej,
 • reprezentowanie skazanego w sprawach o ustanowienie dozoru elektronicznego,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego ( apelacji, kasacji, zażaleń),
 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • doradztwo prawne w/w zakresie.

Twój adwokat Kraków – Grażyna Zemanek od spraw karnych

Prawo karne jest gałęzią prawa, która dotyczy przestępstw i kar. To system prawny regulujący zachowania społeczne i określający działania uznawane za szkodliwe, zabronione lub przestępcze. Określa ono, jakie działania są przestępstwami, jakie kary można za nie nałożyć i jakie procedury należy stosować w procesie sądowym.

Doświadczony adwokat od spraw karnych, taki jak Grażyna Zemanek z Krakowa, jest nieocenionym wsparciem w przypadku stawienia czoła systemowi prawnemu. Adwokaci specjalizujący się w prawie karnym mają dogłębną wiedzę dotyczącą przepisów prawnych, procedur sądowych oraz strategii obrony. Ich doświadczenie i wiedza są kluczowe, gdyż prawo karne jest skomplikowane i dość szybko ulega zmianom

Korzystanie z usług Kancelarii adwokackiej Grażyny Zemanek ma wiele zalet. Po pierwsze, adwokat może pomóc w zrozumieniu zarzutów i praw, które przysługują Oskarżonemu. Po drugie, jest w stanie obrać skuteczną linię obrony, mając na uwadze indywidualne okoliczności sprawy. Adwokat może również reprezentować Klienta w sądzie, przedstawiając argumenty, składając wnioski dowodowe i negocjując z prokuraturą.

Kancelaria adwokacka Grażyny Zemanek w Krakowie oferuje profesjonalne doradztwo prawne, reprezentację w trakcie zarówno postępowania przygotowawczego, jak i całego procesu sądowego oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z prawem karnym.

Adwokat Kraków – prawo karne

Reprezentacja w sprawach karnych to kluczowa rola adwokata, który staje się pośrednikiem pomiędzy Klientem a systemem sprawiedliwości. Adwokat dba o to, by prawa jego Klienta były respektowane na każdym etapie postępowania, a jego strona sprawy została właściwie przedstawiona. Podstawą tej reprezentacji jest gruntowne zrozumienie zarzutów i praw Klienta. Nasza Kancelaria, zlokalizowana w Krakowie, dokładnie analizuje każdorazowo materiał dowodowy, formułuje strategię obrony, a także przygotowuje i składa wnioski procesowe. W trakcie postępowania karnego dbamy o to, aby procedury były przestrzegane, a prawa Oskarżonego – szanowane.

Warto też podkreślić, że adwokat pełni rolę doradcy, wyjaśniając Klientowi wszystkie aspekty prawne jego sprawy oraz możliwe scenariusze. Dzięki temu Klient może podjąć świadome decyzje dotyczące swojej obrony. Reprezentacja obejmuje także negocjacje z prokuraturą, które mogą prowadzić do zmniejszenia liczby zarzutów czy złagodzenia kary.

Adwokat Grażyna Zemanek reprezentuje Klientów jako obrońca podejrzanego, tymczasowo aresztowanego, oskarżonego o popełnienie przestępstwa. Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone jako pełnomocnik, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel subsydiarny lub prywatny. Zapewniamy wsparcie prawne także po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych.

Kancelaria Adwokacka oferuje swoim Klientom usługi na terenie Krakowa, jak i poza nim. Adwokat karnista udziela porad prawnych i reprezentuje Klientów przed organami ścigania lub sądem zarówno w aresztach śledczych w Krakowie, jak też w zakładach karnych położonych w innych miastach. W przypadku zatrzymania lub aresztu możesz liczyć na pomoc prawną poza godzinami urzędowania Kancelarii.

W myśl paremii łacińskich nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy) oraz nullum poena sine lege (nie ma kary bez ustawy), podejmujemy szereg działań w celu rozwoju kultury i etyki szeroko rozumianego stosowania prawa karnego (porady prawne pro bono).

Zapraszamy do naszej Kancelarii w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/2Umów się na spotkanie!