Porady prawne w Krakowie

 

Prawo karne

 

Prawo administracyjne i prawo pracy

 

Prawo cywilne i prawo rodzinne

 

Prawo gospodarcze

Porady prawne – rys historyczny

Już w starożytnym Rzymie – kolebce współczesnego prawa- uważano, że przepisy prawne powinny być formułowane zwięźle i jasno. Obrazuje to paremia, wywodząca się z tamtych czasów, w myśl której leges ab omnibus intellegi dement (ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich). Z kolei inna zasada rzymskich prawników stanowiła, że ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). Zestawiając przedstawione powyżej zasady z naszą polską rzeczywistością systemowo-prawną nie trudno dostrzec, że osoba nie wtajemniczona w arkana wiedzy prawniczej, chcąc samodzielnie rozwiązać swoje kwestie prawne, napotyka na poważne trudności. Dzieje się tak z kilku przyczyn.

Po pierwsze system przepisów prawa jest bardzo skomplikowany. Po drugie język, jakim posługuje się ustawodawca jest często niedookreślony, a ponadto zawiera zbyt dużo odesłań. Po trzecie, akty prawne są często nowelizowane. Po czwarte, brak kampanii, mających na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli. Wszystkie te trudności, nie zwalniają jednak z obowiązku znajomości prawa, bo ta szkodzi. 

Tak kreowana rzeczywistość prawna powoduje, że prawnicy przy udzielaniu porad prawnych stoją przed nie lada  wyzwaniem. Z jednej strony muszą pomóc swoim klientom w rozwiązaniu konkretnego casusu, z drugiej zaś – nauczyć ich rozumienia  mechanizmów instytucji prawa,  co  w przyszłości ma sprzyjać samodzielności  w załatwianiu spraw wymagających znajomości przepisów prawa.

Doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w Krakowie

Jako adwokat praktykujący w Krakowie, wiem, że powyżej wymienione problemy  dotyczą także społeczności  naszego województwa. Wiem również, że co do zasady nie mam wpływu na pierwsze trzy wymienione czynniki. Wierzę jednak, że poprzez swoją pracę oraz stronę, na której zamieszczam poniższe porady prawne, przyczyniam się do rozwoju i podniesienia świadomości prawnej u mieszkańców Krakowa.

Jeszcze studiując, a potem odbywając aplikację w Krakowie miałam zaszczyt uczęszczać na wykłady prowadzone przez niejednego znanego  i dobrego prawnika (czy to adwokata, czy radcę prawnego, sędziego, prokuratora, czy też notariusza). Z tamtego okresu mocno utkwiło mi w świadomości kierowane wtedy do nas –  jako studentów, a potem – aplikantów – twierdzenie, aby „nie bać się prawa”. Czerpiąc więc wzorce od najlepszych, polecam Państwu poniższy poradnik porad prawnych z dedykacją:

„…by nie bać się prawa…”