Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winieChodź nikomu tego nie życzymy, w życiu każdego z nas taka sytuacja może się pojawić. Mianowicie chodzi o rozwód. Warto wiedzieć coś więcej o dokumentach, jakie musimy złożyć w tej sprawie. W tym artykule omówimy tylko jedną z opcji – zajmiemy się pozwem o rozwód bez orzekania o winie wraz z uzasadnieniem.

Jak napisać dobry pozew o rozwód?

Napisanie dobrego pozwu to nie łatwa sprawa, wymagająca wiedzy, co należy umieścić w sądowych dokumentach. Najlepiej zacznijmy od początku. Jak to w dokumentach bywa, pojawiają się specyficzne nazwy, które należy stosować aby być traktowanym z należy powagą. I tak:

Na górze pozwu podajemy dane powoda, (czyli swoje) to jest: imię, nazwisko, adres zameldowania oraz numer pesel. Niżej podajemy dane pozwanego (małżonka): imię, nazwisko oraz obecny adres. Nie mamy obowiązku podawania numeru Pesel pozwanej osoby jeżeli takowego nie znamy bądź nie pamiętamy. Dołączany adres zamieszkania jest również naszym adresem korespondencyjnym z sądem, na który sąd będzie wysyłał nam dokumenty. Dobrze jest więc pamiętać, aby podać adres pod którym aktualnie można nas zastać, tak aby mieć możliwość odebrania przesłanych przez sąd dokumentów.

Najczęściej pozew rozwodowy podzielony jest na dwie części: petitum i uzasadnienie.  W części pierwszej czyli petitum zawierasz informację o co wnosisz, czyli jakie są twoje żądania. Dla przejrzystości dokumentu w tej części wnioski zapisuje się w punktach.

Oczywiście najbardziej złożone są wnioski podczas których sąd będzie orzekał w sprawie dzieci pozostających pod opieką rodzica przed ukończeniem 18-tego roku życia. Jeżeli nie posiadamy potomstwa z partnerką bądź partnerem z którym staramy się o rozwód w petitum zawieramy jedynie wnioski o rozwiązanie naszego małżeństwa poprzez rozwód, oraz o uregulowanie korzystania ze wspólnych dóbr, bądź o ich podziale.

Zawsze jeżeli mamy problem z napisaniem pozwu możemy zwrócić się o pomoc do adwokata od rozwodów.

Rozwód bez orzekania o winie

W tym artykule skupimy się na pozwie o rozwód bez orzekania o winie. Ustalenie, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego jest obowiązkiem sądu. Zdarza się jednak, iż wolą obydwu stron jest, aby sąd zaniechał orzekania o winie.

Jeżeli zdecydujemy, że możliwe jest dogadanie się z małżonkiem bez angażowania do tego sądu, oraz jeżeli żadna ze stron (!), powtarzam: żadna ze stron, nie ma zamiaru zrzucać winy na stronę przeciwną możliwe jest złożenie wniosku o rozwód bez orzekania o winie za rozpad pożycia małżeńskiego. Mimo wielu gotowych wzorów tego typu pozwów dostępnych w internecie wiele często spotykany jest następujący błąd w uzasadnieniu. Otóż: jeden z partnerów (lub raczej w tym wypadku byłych partnerów) składa pozew bez orzekania o winie – z czym druga strona się zgadza, ale w uzasadnieniu przedstawia wszystko w formie bardzo jednostronny, wręcz wytykając winy i sytuacje sprzed lat. Taka sytuacja często budzi sprzeciw pozwanego, który odpowiada przedstawieniem swojego punktu widzenia sprawy również z wytykaniem winy drugiej osobie. Warto więc dokładnie się zastanowić czy nie chcemy orzekania o winie, a jeżeli podejmiemy decyzję konsekwentnie się jej trzymać i nie popełnić wyżej przedstawionego błędu.

Kolejną ważną rzeczą o której należy pamiętać jest to, że zaniechanie orzekania o winie następuje tylko na zgodny wniosek małżonków. Nie oznacza to, że obie strony muszą wnosić pozwy rozwodowe, ale gdy jedna ze stron takowy wniesie to druga strona musi wyrazić pisemną zgodę na rozpatrywanie wniosku bez orzekania o winie.

Niezależnie jednak od powyższego żądania zaniechania orzekania o winie, sąd bada przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to konieczne by stwierdzić, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały i zupełny, a wiec że spełnione są ustawowe przesłanki orzeczenia rozwodu.

Prawo rozwodowe, jak wiele praw jest skomplikowane, radzimy więc przed wystosowaniem jakiegokolwiek pozwu zasięgnąć specjalistycznej porady w kancelarii adwokackiej.