biuro@kancelariazemanek.pl GRAŻYNA ZEMANEK KANCELARIA ADWOKACKA GRAŻYNA ZEMANEK KANCELARIA ADWOKACKA
5 stars - based on 1 reviews
100
ul. Feldmana 4/2 Kraków 31-130
600 817 40 PLN Hours:Mo-Su 00:00-00:00
 

Prawo Karne – Adwokat Kraków

Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego i wykroczeń. Reprezentujemy Klientów w sprawach karno-gospodarczych, karno-skarbowych i dotyczących wypadków drogowych. Zapewniamy wsparcie na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed prokuraturą i policją, podczas analizy dowodów oraz na etapie postępowania sądowego. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy pisma procesowe wnioski, zażalenia, kasacje i inne dokumenty. Świadczymy kompleksową pomoc od momentu zatrzymania aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Biegła znajomość prawa karnego, merytoryczne przygotowanie, wieloletnie doświadczenie oraz znajomość praktyk sądowych sprawia, że jako adwokat mam na swoim koncie wiele wygranych spraw. Nie ma dwóch takich samych przypadków, dlatego zapewniamy indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w sprawę. Duży nacisk kładziemy na zachowanie pełnej poufności, możesz być pewny, że powierzone nam informacje będą w pełni bezpieczne.

Sprawy karne zakres usług:

 • obrona osoby podejrzanej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu przed sądem I instancji,
 • obrona osoby oskarżonej o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • obrona osoby obwinionej o wykroczenie w postępowaniu przed sądem I instancji lub postępowaniu apelacyjnym,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach z zakresu odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania kary odroczonej, warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zatarcia skazania, kary łącznej,
 • reprezentowanie skazanego w sprawach o ustanowienie dozoru elektronicznego,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu przed sądem I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym,
 • pomoc w sprawach z zakresu zatrzymania lub tymczasowego aresztowania oraz innych środków zapobiegawczych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego ( apelacji, kasacji, zażaleń),
 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń z zakresu prawa karnego wykonawczego,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • doradztwo prawne w/w zakresie.

Adwokat Grażyna Zemanek reprezentuje Klientów jako obrońca podejrzanego, tymczasowo aresztowanego, oskarżonego o popełnienie przestępstwa. Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone jako pełnomocnik, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel subsydiarny lub prywatny. Zapewniamy wsparcie prawne także po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych.

Kancelaria Adwokacka oferuje swoim Klientom usługi na terenie Krakowa, jak i poza nim. Adwokat karnista udziela porad prawnych i reprezentuje Klientów przed organami ścigania lub sądem zarówno w aresztach śledczych w Krakowie, jak też w zakładach karnych położonych w innych miastach. W przypadku zatrzymania lub aresztu możesz liczyć na pomoc prawną poza godzinami urzędowania Kancelarii.

W myśl paremii łacińskich nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy) oraz nullum poena sine lege (nie ma kary bez ustawy), podejmujemy szereg działań w celu rozwoju kultury i etyki szeroko rozumianego stosowania prawa karnego (porady prawne pro bono).

Zapraszamy do naszej Kancelarii w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/2 – Umów się na spotkanie!

Komentarze