biuro@kancelariazemanek.pl GRAŻYNA ZEMANEK KANCELARIA ADWOKACKA GRAŻYNA ZEMANEK KANCELARIA ADWOKACKA
5 stars - based on 1 reviews
100
ul. Feldmana 4/2 Kraków 31-130
600 817 40 PLN Hours:Mo-Su 00:00-00:00
 

Prawo cywilne

Adwokat do prawa cywilnego

Kancelaria adwokacka zapewnia swoim klientom również usługi w zakresie prawa cywilnego oraz rodzinnego zarówno na terenie Krakowa, jak i poza nim. W sytuacjach niecierpiących zwłoki adwokat udziela  porad prawnych z dziedziny prawa cywilnego  w dni wolne od pracy, zarówno w lokalu kancelarii w Krakowie, jak też  w innym wybranym przez klienta miejscu przy zapewnieniu dyskrecji oraz swobody wypowiedzi. Zakres usług:

  • reprezentowanie klienta w sprawach dotyczących nieruchomości (m.in. spraw związanych z zasiedzeniem, ustaleniem stanu prawnego nieruchomości gruntowej lub lokalowej, z naruszeniem posiadania oraz ochroną własności,
  • reprezentowanie w sprawach dot. ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego (m.in. spraw dot. służebności gruntowych lub osobistych, hipoteki, użytkowania, zastawu, )
  • reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie lub dot. bezpodstawnego wzbogacenia,
  • reprezentowanie w sprawach dot. zobowiązań solidarnych, cesji długu lub wierzytelności, potrąceń, skargi paulińskiej,
  • sporządzanie umów z zakresu prawa cywilnego,
  • reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia ustawowego,
  • reprezentowanie w sprawach dot. dziedziczenia testamentowego,
  • reprezentowanie w sprawach dot. zachowku, zapisu oraz działu spadku,
  • Udzielanie porad prawnych w/w zakresie.

W myśl łacińskich paremii:  iude datae lege sine fortior omnia posset (po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego),  ius civile vigilantibus scriptum est (prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych) oraz pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), adwokat podejmuje starania mające na celu rozwijania znajomości prawa cywilnego wśród mieszkańców Krakowa (porady prawne pro bono).

Komentarze